www-stranky

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.analyzer.cz je společnost Analyzer s.r.o., která je v souladu s platným autorským zákonem oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli těchto stránek náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu stránek www.analyzer.cz (zejména práva k textům/postupům/podmínkám/názvům, designu stránek a grafice). Názvy a označení výrobků, zboží, služeb a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito ustanoveními, která se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatel", "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito ustanoveními tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Přístup na některé stránky Provozovatele je omezen. Vstup je buď podmíněn znalostí jména a hesla nebo je podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (více naleznete na www.uoou.cz) a případně i jiných zákonů. Takovéto údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR a jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. Výjimku představují logističtí partneři a externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Uživatele předávány v minimálním nutném rozsahu, nutném pro bezproblémovou realizaci Uživatelem sjednané objednávky.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.analyzer.cz, s výjimkou této stránky, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Servisujeme automaty a kiosky

© 2006-2019   Analyzer s.r.o.  |  info@analyzer.cz  |  napište nám  |  ochrana osobních údajů  |  RSS  |  pagerank
Jsme partnerem:    Sprava-servis.cz  |  CZECH KIOSK.cz  |  Multimedialní kiosky.cz  |  CZECH FILM.cz  |  Reklamní spot.cz     ::    internet partner: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE