Reklamační řád internetového obchodu LevnejiTonejde.cz

Na základě tohoto reklamačního řádu společnosti Analyzer s.r.o. pro internetový obchod: LevnejiToNejde.cz lze reklamovat pouze zboží zakoupené přímo v elektronickém obchodě LevnejiToNejde.cz. Na zboží se poskytuje záruka v délce stanovené občanským zákoníkem - minimálně 24 měsíců (vyjma zboží označeného jako použité/demo/bazar, nebo kupovaného v rámci B2B, kde může být záruční doba zkrácena), dle záručních podmínek uvedených v dodacích/záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. Tím se podstatně zrychlí celý průběh reklamace. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. V takovém případě je zákazník povinen doručit zboží na svoje náklady na adresu dodavatele v originálním balení s kompletním obsahem dodávky včetně manuálů a včetně kopie pořizovacích dokladů (faktura a dodací list). Při reklamaci zboží je povinností zákazníka zároveň sdělit dodavateli důvod reklamace. Maximální doba na vyřízení reklamace je na základě občanského zákoníku 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace.

S reklamacemi Vám rádi pomůžeme, je třeba dodržet následující postup:

1) nahlásit nám elektronicky vyplněním online reklamačního formuláře nebo zasláním na adresu reklamace@levnejitonejde.cz reklamovanou závadu - vždy na sebe nezapomeňte uvést i telefonický kontakt, připojte číslo faktury či jiného nabývacího dokladu a sériové číslo + popis závady produktu (jak se projevuje, jak vady docílit atp.).

2) na základě bodu jedna pro Vás připravíme proces reklamace - zašleme Vám tzv. RMA číslo společně s vyplněným reklamačním protokolem a adresou, kam nám zboží doručit - zásilku prosím zřetelně označte RMA číslem, usnadníte tím proces kontroly a příjmu reklamace.

3) součástí zásilky musí být vyplněný záruční list, RMA formulář a popřípadě kopie faktury a dodacího listu.

4) reklamovaný produkt musí být dodán k reklamaci neprodleně po započetí procesu reklamace - vystavení RMA čísla - nestane-li se tak do deseti kalendářních dnů, RMA číslo bude stornováno a reklamaci bude po přijetí vystaveno nové RMA číslo.

Seznam servisních středisek je obvykle uveden i v záručním listu, v samostatné příloze nebo na internetových stránkách prodávajícího. V případě, že seznam není dostupný ani v jednom případě, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu na nejbližší autorizované servisní středisko. Někteří výrobci postupně zavádějí zjednodušený postup a záruční listy ke spotřebičům nevydávají. Dokladem k uplatnění záruky je v těchto případech faktura. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží ve smyslu § 623 odst. 1 občanského zákoníku (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude reklamované zboží vyměněno za nové zboží, případně vrácena již zaplacená částka.

Opravené nebo vyměněné zboží je dopraveno v rámci ČR na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je prodávající povinen vystavit kupujícímu dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivalentního produktu, či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu prodávající. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace na sklad. Opravy zboží po záruce Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Kupující bude písemně informován o předpokládané ceně opravy, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout.

Upozornění: vzhledem k záručním podmínkám některých výrobců v zemích EU, je zákazníkům, kteří svůj nákup realizovali daňovým dokladem - B2B, na kterém je uvedeno IČO nebo DIČ, poskytována zkrácená záruka výrobce v délce trvání obvykle 12 měsíců, ostatní zákazníci mají záruku minimálně 24 měsíců v autorizovaných servisech. Zároveň doba na vyřízení reklamace může být v nutných případech delší než 30 dní.

Návod, zásahy uživatele
V případě, že je k prodávané věci/výrobku přiložen návod, je kupující povinen užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu obsaženými. Za vady způsobené zacházením odporujícím instrukcím obsaženým v manuálu prodávající neodpovídá a neodpovídá rovněž za vady způsobené neodbornými zásahy do výrobků, upgradem firmwaru apod.

Produkty, které nejsou uvedeny v následující tabulce musí být dodány k reklamaci v originálních obalech

Produktové řady  Originální obaly  Alternativní obal
3COM ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
ACER ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
ALLIED TELESYN ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
APC ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
AVAYA ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
CANON ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
COMPLINE ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
CONTEX ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
CREATIVE ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
DICOTA ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
Disky IBM, Maxtor, Seag, WD antistatický sáček
EPSON ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
FUJI ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
GENIUS ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
GIGAMASTER media s krabičkou
HP ano, jen u DOA Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
INTEL - CPU ne plastový obal
INTEL - desky ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
INTEL - karty ne plastový obal
IOMEGA media s krabičkou
KOUWELL ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
LINKSYS ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
Microsoft + MS-OEM ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
monitory ADI ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
monitory AOC ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
monitory BENQ ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
Myši, klávesnice ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
NIKON ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
PALM ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
QDI ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
TDK media s krabičkou
TOSHIBA ano, jen u DOA
UMAX ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
XEROX ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosíme neváhejte kontaktovat, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

Servisujeme automaty a kiosky

© 2006-2019   Analyzer s.r.o.  |  info@analyzer.cz  |  napište nám  |  ochrana osobních údajů  |  RSS  |  pagerank
Jsme partnerem:    Sprava-servis.cz  |  CZECH KIOSK.cz  |  Multimedialní kiosky.cz  |  CZECH FILM.cz  |  Reklamní spot.cz     ::    internet partner: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE